Stjórn ÍSS

Stjórn skautaambandsins skal skipuð 5 einstaklingum og 2 til vara.
Formaðurinn er kosinn sérstaklega á skautaþingi, en aðrir skipta með sér embættum, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi.
Varastjórn er kosin sérstaklega.

Erindi til stjórnar skulu send á info@iceskate.is

Guðbjört Erlensdóttir

Formaður / President

Svava Hróðný Jónsdóttir

Varaformaður / Vice President

Jóna Jónsdóttir

Gjaldkeri / Treasurer

Steinunn Heba Finnsdóttir

Ritari Stjórnar / Secretary

Oksana Shalabai

Meðstjórnandi

Guðrún Björg Elíasdóttir

Varamaður

 

Starfssvið stjórnar samkvæmt lögum Skautasambandsins er að
 1. Framkvæma ályktanir skautaþings.
 2. Annast rekstur sambandsins.
 3. Vinna að eflingu skautaíþróttarinnar í landinu.
 4. Semja leikreglur og reglugerðir fyrir skautaíþróttina.
 5. Senda ISU lögboðnar skýrslur og tilkynningar
 6. Senda framkvæmdastjórn ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
 7. Sjá um að farið sé eftir viðurkenndum lögum og leikreglum .
 8. Setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði.
 9. Raða niður og ákveða stað og tíma sambandsmóta.
 10. Úthluta þeim styrkjum til skautamála sem ÍSS fær til umráða.
 11. Aðstoða aðildarfélögin og hafa með þeim eftirlit.
 12. Koma fram hérlendis og erlendis fyrir hönd skautaíþróttarinnar