Stjórn ÍSS

Stjórn sambandsins skal skipuð 5 einstaklingum og 2 til vara.
Formaðurinn er kosinn sérstaklega á skautaþingi, en aðrir skipta með sér embættum, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi.
Varastjórn er kosin sérstaklega. 

 

 

Guðbjört Erlensdóttir

Formaður / President

 

Steinunn Heba Finnsdóttir

Meðstjórnandi

Svava Hróðný Jónsdóttir

Varaformaður / Vice President

 

Jóna Jónsdóttir

Varamaður 

Friðjón Guðjohnsen

Gjaldkeri / Treasurer

 

Sandra Rut Gunnarsdóttir

Varamaður

 

Starfssvið stjórnar samkvæmt lögum Skautasambandsins er að
 1. Framkvæma ályktanir skautaþings.
 2. Annast rekstur sambandsins.
 3. Vinna að eflingu skautaíþróttarinnar í landinu.
 4. Semja leikreglur og reglugerðir fyrir skautaíþróttina.
 5. Senda ISU lögboðnar skýrslur og tilkynningar
 6. Senda framkvæmdastjórn ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
 7. Sjá um að farið sé eftir viðurkenndum lögum og leikreglum .
 8. Setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði.
 9. Raða niður og ákveða stað og tíma sambandsmóta.
 10. Úthluta þeim styrkjum til skautamála sem ÍSS fær til umráða.
 11. Aðstoða aðildarfélögin og hafa með þeim eftirlit.
 12. Koma fram hérlendis og erlendis fyrir hönd skautaíþróttarinnar