Reglugerðir ÍSS voru uppfærðar og samþykktar af Stjórn þann 5. maí 2020

Reglugerðir ÍSS

Hægt er að velja reglugerð úr efnisyfirliti til að færast sjálfkrafa þangað í skjalinu.

Viðaukar

Viðauki 2020.01
Reglur um þjálfara sem taka þátt í verkefnum á vegum ÍSS

Viðaukar eru reglugerðir sem samþykktar eru af stjórn ÍSS án þess að allar reglugerðir séu uppfærðar í heild sinni.

------

ÍSS Rules & Regulations were updated and approved by the board of directors on May 5th 2020

ÍSS Rules & Regulations
Ammendments

Ammendment 2020.01
Regulation on coaches participating on behalf of ÍSS

Ammendments are regulations approved by the ÍSS board of directors without the entire regulations being updated at once.